Leijonat.fi

       

Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Jääkiekkoliitto ry.
Veturitie 13H
00240 Helsinki

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Suomen Jääkiekkoliiton markkinointiosasto
Veturtie 13H
00240 Helsinki
p. 010 2270 200

3. Rekisterin nimi

Suomen Jääkiekkoliiton asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään asiakkaan suostumuksella Suomen Jääkiekkoliiton asiakassuhteen hoitamiseen ja yhteydenpitoon henkilötietolain 8§ mukaisesti. Lisäksi tietoja voidaan käyttää Suomen Jääkiekkoliitto ry:n ja sen yhteistyökumppaneiden tarjoamien palveluiden ja tuotteiden toteuttamiseen, hallintaan, laskutukseen, myyntiin ja markkinointiin sekä muihin palveluiden tilastollisiin ja kehittämistarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään Suomen Jääkiekkoliitto ry:n toimesta. Rekisterin tietolähteenä ovat asiakkaalta itseltään kerättävät tiedot.

Rekisteröitäviä tietoja ovat:

- etunimi
- sukunimi
- katuosoite
- postinumero
- postitoimipaikka
- sähköpostiosoite
- puhelin
- syntymäaika
- sukupuoli

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan antamat tiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Suomen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Tietojärjestelmä on teknisesti suojattu parhaalla mahdollisella tavalla siten, että tietojärjestelmää ja sen sisältämää rekisteriä pääsevät käyttämään ainoastaan sellaiset henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.

9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (yhteystiedot mainittu kohdassa 2).

 

Viimeksi muutettu


Suomen Jääkiekkoliiton yhteistyökumppanit: